Витражът в България

„Витражът в България”

Изданието обръща подробно внимание на витражите и витражното изкуство, като цяло в България. Витражното изкуство в България няма дълга история, тя датира едва от 20-те години на миналия век с малки изключения, като до днес в него са се обособили различни тенденции и периоди. Книгата цели да обогати и разшири знанията на специалисти и любители в тази област. Има богат илюстративен и информативен материал и обхваща периода между 1920 г . – 2014 г. Описва водещите български тенденции и ги съпоставя със световните витражни традиции. Периода е избран с цел да запълни научноизследователската празнина в тази област.

Автор, съставител и издател : Гена Живкова-Чолакова