Илюстрации

Илюстрацията е много особен жанр в изобразителното изкуство. Илюстрацията е рисунка по текст. Илюстрацията и текста са ваимно свързани – илюстрацията обяснява текста. Има художествени и научни илюстрации.

Основни знакови характеристики за илюстрацията са:

  • Композиране /поставяне на илюстрацията в книжното тяло/
  • Композицията на рисунката илюстрация

Жанровете в изобразителното изкуство определят характерните стилови особенности на илюстрацията.

Илюстрацията може да бъде черно бяла, двуцветна и многоцветна. Рисунката може да бъде изпълнявана само чрез линия, само чрез петна или в комбинация от двете. Стилистиката се определя от инструмента и материалността на рисунката. Всеки инструмент оставя своя характерна следа и има определени възможности. Моливът има свои възможности, флумастерите свои, маркерите, температа и.т .н.

Чернобялата илюстрация се нарича едноцветна. Прибавяйки още един цвят към черното получаваме двуцветна илюстрация. Многоцветната е използване на цялата цветна палитра.

За деца най-въздеѝстваща е многоцветната илюстрация. В нея трябва да се избягва черния цвят. Цветната гама има въздействие върху зрителя читател. Топлите цветове предизвикват едни емоции, а студените други. Отрицателните герои се оцветяват в студени и тъмни тонове, а положителните в светли и топли. За илюстрации най- добра е гамата от светли цветове. Реалистичните илюстрации винаги се изграждат с материал с по – широки възможности; молив, акварел, темпера, маслени бои. Тези материали позволяват да се работи с полутонове и нюанси и по този начин в композицията се стига до дълбочината на пространството.

С възможностите на апликацията, колажът и декоративните техники се изграждат 2D илюстрации /плоскостно – декоративни/. Те могат също да бъдат цветни и черно бели.

Моливът, кредата, флоумастерите, пастелите и четките се наричат класически инструменти. Съвременни инструменти за изграждане на илюстрация са фотокамерата и компютъра. Компютъра има възможности да имитира всички класически технологии като работа с акварел, темперни и маслени бои, моливи, колажи и.т.н.

В научната илюстрация, спазването на пропорците на човешкото и животинско тяло с техните характеристики е задължително. Мащабите на предметите и елементите от заобикалящата среда, голямо – малко, ниско – високо, широко – тясно са понятия които, охарактеризират обекта и предават неговата натура.
Художествената илюстрация носи творчески интерпретации, но и там илюстратора трябва да спазва психологичните характеристиките на героите предадени вече от автора, а не от природата. Красиво-грозно, добро-лошо, смешно-тъжно и.т.н. Пропорциите заложни в литературният текст и отнесени към герои и обекти като ниско- високо, широко-тясно и.т.н.

Композирането е поставяне на илюстрацията в страницата на книжното издание. Илюстрацията може да бъде поставена на цяла страница /на живо/, в рамката на наборното поле , в част от страницата или на две страници /разтвор/. Текст и изображение трябва да си партнират / взаимно да си помагат и взаимодействат.
Композицията на рисунката илюстрация е изграждане на изображението. Задължително е проучване на епохата, особенностите в бита, дрехите и аксесоарите.

Художника – илюстратор трябва да спази портретната характеристика, която е заложил авторът в литературното произведение, точно трябва да отрази мястото и обстановката където се развива действието.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.