Видео

Обучение по модела 1:1 в 44. СУ "Неофит Бозвели" - прием 2022

Изобразителлни изкуства по модела 1:1 с д-р Гена Живкова-Чолакова, учител е 44. СУ

44. СУ Неофит Бозвели - Обучение по модела 1:1

44. СУ "Неофит Бозвели" - Патронен Празник

Математика по модела1:1 със Стела Иванчева-Тасева, учител в 44. СУ

Gena Zhivkova Certified Trainer video

иновативен урок по модела 1 към 1

проект Антична игра

Физическо възпитание и спорт по модела 1:1

ХИМН МИКС

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.