Стенопис

Зграфито „Грифони пазят дървото на живота“

  • 25.02.2016

З графито „Грифони пазят дървото на живота“,  изпълнено на в частен дом на външна ограда в с. Кочериново. Размер 300/240 см.