Преди да се започне изработката на къщичка е важно да се избере подходящ дизайн в зависимост от вида, който би я обитавал. На схемата е дадена къщичка подходяща за:

синигери, горска зидарка, дърволазка, орехче, някои видове мухоловки, червеноопашка, въртошийка, скорец или врабче.

Използвайте дървен материал. Дебелината на дъските трябва да бъде около 2 см. Препоръчва се дървото да не се боядисва или лакира.

Изрязват се  отделните части на къщичката с помощта на ръчен или прободен трион и шкурка. Преди да се съединят частите се убеди , че  си пасват и няма луфтове между отделните елементи. Използвай винтове или гвоздеи дълги 4-5 см.

Входната дупка се пробива на лицето на къщичката с помощта на ел. бормашина и приставка – боркорона.  Така къщичката става по-дълбока и гнездото ще бъде по-добре защитено. Не поставяй кацалка пред отвора на къщичката, тъй като това стимулира „нападателите”.

Подбор на видовете според диаметъра на отвора:

  • Синигери, горска зидарка, полско и домашно врабче – 2,8-3,2 см.
  • Дърволазка – 3,2 см.
  • Мухоловки (беловрата и полубеловрата) – 3-3,2 см.
  • Въртошийка – 3,5-5 см.
  • Градинска червеноопашка – 4-5 см.
  • Скорец – повече от 4,5 см.
  • Орехче – 5 см.

Къщичката се поставя на дърво или сграда с помощта на стълба на височина от 2 до 5 м от земята. Методите за прикрепяне на къщичката за дърво са два. Първият е по-малко вреден за дървото. Използвай метална тел и клещи, за да закачиш къщичката на избраното от вас място. Не забравяйте  да сложите подложки (от брезент, гума или дърво) между телта и дървото, за да се избегне  врязване на телта в кората на дървото при растеж. По втория метод прикрепи къщичката за дървото със здрави винтове или гвоздеи.

Мястото за къщичката се подбира да бъде защитено от хищници и хора и да позволява на птиците да долитат и отлитат безпрепятствено. Препоръчва се къщичките да се поставят с отвора на север или североизток, защото птиците не обичат слънцето да грее директно в „хралупата” им. Къщичката трябва да е поставена под  лек наклон, така че входът да е обърнат леко към земята, за да се избегне влизането на дъжд и вятър.